FREE SHIPPING OVER $150    ·    $4 INTERNATIONAL SHIPPING
We are closed - December 1, 2020

Gyakori Kérdések

A yoyoraven.com webáruház használatával kijelented, hogy elolvastad és elfogadtad a yoyoraven.com használatára és szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési elveket és annak minden pontjával egyetértesz!

Rendelés menete

Webáruházunkból való rendelésed során nincs szükséged regisztrációra. Tedd kosaradba a kívánt termékeket az “Add to Cart” gomb használatával, majd kattints a fizetésre (“Checkout”). Ezután csak annyit kell tenned, hogy valós adataid megadása után megerősíted rendelésed a “Place Order” gomb használatával. A rendelésről a rendszer egy automatikus email-ben tájékoztat.

Csomagodat a rendelés után 24 órán belül postázzuk. A csomag elküldését követően email-ben értesítünk a küldemény azonosítószámáról, melyet felhasználva a Magyar Posta weboldalán csomagodat nyomon követheted- (www.posta.hu/nyomkovetes)

Fizetés módja

Rendelésed megerősítését követően a paypal.com weboldalra kerülsz, ahol 2 opció közül választhatsz. Ha már rendelkezel paypalos azonosítóval, akkor fizethetsz azon keresztül, vagy ha nem, akkor sincs baj, hiszen egyszerű bank kártyás fizetési módra is van lehetőséged. Mindkét esetben a fizetés a paypal rendszeren keresztül történik, melynek előnye, hogy a tranzakció azonnal megtörténik, így a fizetést követően azonnal postázni tudjuk csomagodat.

Bankkártyás fizetéseket a Barion szolgáltatón keresztül is kiegyenlítheted.

Személyes átvételre is lehetőséged nyílik Budapesten, illetve versenyek, találkozók alkalmával országszerte. Ha termékeidet személyes átvétel útján szeretnéd megkapni, akkor előbb írj az info@yoyoraven.com email címre egyeztetés céljából és csak aztán küldd el rendelésed.

Garancia

Postai átvétel előtt feltétlenül ellenőrizd csomagod épségét. Amennyiben sérülést észlelsz, kérd jegyzőkönyv felvételét a postástól. Ha a számlázott és szállított tételek nem egyeznek meg, kérünk lépj kapcsolatba velünk. A terméket őrizd meg bontatlan állapotában és minden kiegészítő/alkatrész meglétére ügyelj.
A garancia a számla meglétével és a termék hiánytalanságával együtt érvényes. Ha a szállítás során nem keletkezett kár az áruban, akkor térítésmentesen kicseréljük, amennyiben visszaküldöd címünkre.

Ha terméked gyárilag hibásnak bizonyul a kézhezvételtől számított 8 napon belül, kérjük lépj kapcsolatba velünk a contact@yoyoraven.com email címen. Írd le problémádat és küldj képeket a hibáról. Mindezek után kérhetjük a termék visszaküldését. Amennyiben a termék gyárilag hibásnak bizonyul, kicseréljük azt neked, de postaköltséget nem áll módunkban visszatéríteni.

Nem rendeltetésszerű használat, például yoyo két oldalának túl szoros összecsavarása, odaütése tárgyakhoz, padlóhoz okozta sérülések esetén nem áll módunkba visszacserélni a terméket.

49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet
a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről
A Polgári Törvénykönyv módosításáról és egységes szövegéről szóló 1977. évi IV. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1978. évi 2. törvényerejű rendelet 22. §-ában foglalt felhatalmazás alapján – az igazságügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:
1. § A fogyasztói szerződés (a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, a továbbiakban: Ptk. 685. §-ának e) pontja) hibás teljesítése miatt, vagy jogszabályon alapuló jótállás keretében érvényesített kifogás intézése során e rendelet szabályai szerint kell eljárni, azoktól a fogyasztó hátrányára eltérni nem lehet.
2. § Ha a fogyasztó szavatossági igényt kíván érvényesíteni a fogyasztói szerződés tárgyát képező szolgáltatást nyújtó forgalmazóval (a továbbiakban: forgalmazó) szemben, a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot.
3. § (1) A forgalmazó a fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti:
a) a fogyasztó nevét, címét,
b) a fogyasztási cikk (a továbbiakban: áru) megnevezését, vételárát,
c) a vásárlás időpontját,
d) a hiba bejelentésének időpontját,
e) a hiba leírását,
f) a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igényt,
g) a kifogás rendezésének módját.
(2) Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben meg kell adni.
(3) A jegyzőkönyv másolatát a fogyasztónak át kell adni.
(4) Ha a forgalmazó a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a fogyasztót.
4. § (1) A forgalmazó köteles a fogyasztót tájékoztatni arról, hogy a kijavítást vagy kicserélést a Ptk. 306. §-ának (2) bekezdése értelmében – az áru tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.
(2) A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
5. § Javításra az árut elismervény ellenében kell átvenni. Az elismervényen fel kell tüntetni a fogyasztó nevét és címét, az áru azonosításához szükséges adatokat, az áru átvételének idejét, és azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított árut átveheti.
6. §
7. § (1) Ez a rendelet 2003. szeptember 1-jén lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a vásárlók minőségi kifogásainak intézéséről szóló 4/1978. (III. 1.) BkM rendelet, valamint az azt módosító 4/1993. (III. 26.) IKM rendelet, 47/1995. (X. 6.) IKM rendelet, 37/1996. (VI. 28.) IKM rendelet és 54/1999. (X. 6.) GM rendelet.
(3) E rendelet 6. §-a 2004. június 30-án hatályát veszti.

Elállási jog

A kézhezvételtől számított 8 napon belül kell jelezned elégedetlenségedet, ha élni szeretnél elállási jogoddal. Amennyiben nem vagy megelégedve a termékkel, vagy nem tetszik, akkor írj egy e-mailt és visszakapod a termék árát. A csomagolási és postaköltség azonban nem kerül visszatérítésre.
A visszaküldéssel felmerülő postai költségek a vásárlót terhelik. A terméket ne utánvéttel küldd vissza! Az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módunkban átvenni, annak visszajuttatásának költsége is a vevőt terheli!

 Az elállási jog minden termékre vonatkozik, ami gyári állapotban, a teljes csomagolást és tartozékokat tartalmazó csomagolásban érkezik vissza. Amennyiben terméked használt, látható sérüléseket okoztál rajta, illetve csomagolása sérült, nem áll módunkban elfogadni.

8 nap eltelte után nem áll módunkban visszatéríteni a termék árát. A visszaérkezést követő 15 napon belül a termék árát visszatérítjük.

A termék visszaküldésének postaköltségét a vevő fizeti.

Adatvédelem

Adataidat az Adatvédelmi Törvényben előírtak szerint használjuk fel.  A postaszolgálat is hasonlóan betartja ezt. Semmilyen körülmények között nem adjuk ki harmadik fél számára.